biography

1984 born in Oberhausen (D)

1987-90: market crier, nordrhein-westfalen, (D)

2005-13: TU-Braunschweig (D), dipl. ing. architect
2007: Emre Arolat Architects, Istanbul (TR), short internship
2010-11: Universidad de Alicante (E), erasmus scolarship
2011/12: D´Aura+Sofar Architecture, Barcelona (E) internship

2013-16: HBK-Braunschweig (D), ma industrial/transportation design

2016-19: HBK-Braunschweig (D), dipl. fine arts
2016-17: Norbert Bisky
2017-19: Hartmut Neumann